Hỏi đáp

22/05/2018

BỆNH VIÊM RUỘT

BỆNH VIÊM RUỘT Ở CHÓ, NGUYÊN NHÂN CỦA BỆNH TIÊU CHẢY

28/04/2018

CHÓ BỊ TIÊU CHẢY

CHÓ ĐI PHÂN LỎNG

20/04/2018

CHÓ CẮN DÉP, CHÓ GẶM DÉP

Gặm cắn tất cả các đôi dép mà chủ nó để quên

19/04/2018

CHÓ BỊ HO

Chó bị ho, khạc như bị mắc xương ở cổ.

18/04/2018

CHÓ BỎ ĂN

Chó bị tiêu chảy, đau bụng và nôn mửa

0983 851 676
Hotline:0983 851 676